Dzisiaj jest: Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Bogna, Bogumiła, Bożena, Florentyna, Franciszek, Michał, Rafał
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: czwartek, 17, marca 2011 12:00
Przekazanie umowy.

W dniu 16 marca br. w skawińskim ratuszu miało miejsce niecodzienne wydarzenie, bardzo ważne w dziejach dworu Dzieduszyckich. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak przekazał podpisaną umowę Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina Panu Adamowi Najderowi, na mocy której przekazane zostały Gminie Skawina unijne środki finansowe w wysokości 3.861.240,00 zł na remont tego cennego zabytku. Tym samym, zostały uwieńczone sukcesem wieloletnie starania naszej organizacji i naszej gminnej, samorządowej jednostki. Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" przed blisko 10 laty zawiązało się przede wszystkim z myślą, by strać się o remont zaniedbanego zabytku. Dzięki naszemu lobbowaniu i pozyskiwaniu funduszy, miał miejsce I etap remontu tego obiektu, w wyniku którego wymieniono dach na nowy, wymieniono sklepienie nad I piętrem i wymieniono z drewnianych na żelbetonowe obie klatki schodowe.

Na uroczystość zaproszono kilkanaście osób, w tym przedstawicieli naszej miejscowości: Sołtysa Radziszowa Pana Antoniego Owcę, przedstawiciela Rady Sołeckiej Pana Józefa Niechaja, Panie Marię Wiecheć i Zdzisławę Bała ze Stowarzyszenia Kobiet Twórczych, Pana Roberta Pająka i Janusza Bierówkę, przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia "Nasz Radziszów". Na sali obrad obecni też byli autorzy wniosku, Pan Tomasz Ożóg i Pan Mateusz Mlost, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skawina od pozyskiwania środków zewnętrznych.

Na mocy wspomnianej umowy, z końcem czerwca 2013 r. powinno dojść do przecięcia wstęgi w drzwiach dworu po zakończeniu jego remontu.

Autor tekstu: Janusz Bierówka
Tekst ze strony UMiG Skawina.

16 marca, w Sali Obrad skawińskiego Ratusza miało miejsce uroczyste przekazanie umowy na dofinansowanie remontu Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz Stowarzyszenia "Nasz Radziszów".

Uroczystość otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Adam Najder, który w ciepłych słowach przywitał zgromadzonych gości: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Wojciecha Kozaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Norberta Rzepisko, Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Sołtysa Radziszowa - Antoniego Owcę oraz przedstawicieli Stowarzyszenia "Nasz Radziszów". W swoim przemówieniu Burmistrz podkreślił znakomitą współpracę z Wicemarszałkiem Kozakiem, który w rewanżu stwierdził, że do Skawiny przyjeżdża zawsze z ogromną przyjemnością.

W dalszej części spotkania w kilku słowach przybliżony został zakres przedsięwzięcia związanego z renowacją zabytkowego Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie. Przedmiotem projektu jest remont, renowacja oraz zachowanie i zabezpieczenie przed całkowitym zniszczeniem budynku i otoczenia Dworu wraz z przystosowaniem go do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, społecznych i turystycznych.

Projekt zakłada kompleksowe rozwiązanie obejmujące nie tylko pełne odrestaurowanie samego obiektu i znaczne podniesienie jego stanu technicznego, ale także wyposażenie go w szereg instalacji ochronnych (przeciwwłamaniową, monitoring kamerowy, przeciwpożarową wraz z detektorami dymu, odgromową, przepięciową). Ponadto przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie otoczenia obiektu. Działka na której znajduje się Dwór zostanie zrekultywowana, a następnie zostanie tam utworzony ogród różany wraz z alejkami oraz elementami małej infrastruktury (ławki, kosze, latarnie).

Główne działania w projekcie obejmują:

 • remont dachu budynku;
 • roboty remontowo - budowlane;
 • renowację elewacji wraz z odtworzeniem boniowania;
 • montaż instalacji: kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, c.o., elektrycznej;
 • montaż instalacji ochronnych oraz iluminacji obiektu;
 • Restaurację polichromii;
 • zagospodarowanie otoczenia obiektu;
 • zakup wyposażenia;
 • nadzór inwestorski, autorski i konserwatorski;
 • promocję projektu i jego produktów.

Efektem projektu będzie wyremontowany i udostępniony na szeroko rozumiane cele kulturalne i edukacyjne zabytkowy obiekt, który zostanie udostępniony dla zwiedzających na zasadach ogólnodostępności przez cały rok. Wyremontowany Dwór będzie obiektem o znaczeniu regionalnym wydatnie wzmacniającym infrastrukturę kultury w subregionie oraz podnoszącym jego prestiż. Produkt stanie się wizytówką gminy zwiększając jej atrakcyjność turystyczną i kulturową, zapewni lokalnej społeczności, a także turystom odwiedzającym region lepszy dostęp do informacji i oferty kulturowo - turystycznej oraz organizacji czasu wolnego.

Odrestaurowany Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie będzie spełniał cztery zasadnicze funkcje:

 • Regionalnego Centrum Turystycznego (RCT);
 • Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego;
 • miejsca zaspokajającego potrzeby społeczności lokalnej związane z infrastrukturą społeczną;
 • obiektu reprezentacyjnego Gminy.

Łączna wartość projektu wynosi 6 435 400,00 zł. z czego 60% tj. 3 861 240,00 zł. to kwota dofinansowania ze środków MRPO. Projekt obejmuje lata 2007-2013 (część wydatków została już poniesiona w latach 2007-2008). Koniec realizacji projektu przewidziano na II kwartał 2013 roku.

Tekst ze strony Województwa Małopolskiego

Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie zostanie wyremontowany

W środę, 16 marca, wicemarszałek Wojciech Kozak, przekazał burmistrzowi Skawiny - Adamowi Najderowi umowę na dofinansowanie projektu "Remont Adaptacyjny Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie".

Dzięki unijnej dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zabytkowy, neoklasycystyczny dwór w Radziszowie z początku XIX wieku ma szansę odzyskać dawny blask. Aktualnie budynek jest zdewastowany, niezagospodarowany i wymaga pilnej renowacji. O jego unikatowości decydują m.in. niezwykłe polichromie. Gmina Skawina od lat podejmowała działania zmierzające do wyremontowania dworu. Niestety ze względów finansowych przeprowadzenie inwestycji nie było możliwe. Ponadto po remoncie, w budynku ma zostać także otwarte Regionalne Centrum Turystyczne. Odnowiony dwór ma wzbogacić ofertę turystyczno - kulturową gminy Skawina i zapewnić lepszy dostęp do informacji turystycznej.

Inwestycja, której całkowity koszt wynosi ponad 6,4 mln zł, otrzymała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 3,8 mln zł. Modernizacja obiektu ma się zakończyć pod koniec czerwca 2013 roku.

Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie został zbudowały w pierwszej połowie XIX wieku. Na podstawie dostępnych źródeł można stwierdzić, iż budynek powstał po przejęciu dóbr Radziszowskich w 1812 roku przez hrabinę Ludwikę Szeptycką z Dzieduszyckich. W 1826 roku budynek spłonął, a następnie został odbudowany przez właścicielkę, w której to posiadaniu pozostawał do roku 1829. Projekt budynku przypisywany jest znanemu architektowi, księdzu jezuicie Sebastianowi Alojzemu Sierakowskiemu, wybitnemu teoretykowi i praktykowi architektury przełomu XVIII i XIX w.

(mkraw)
Autor zdjęć: Józef Niechaj

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie