Dzisiaj jest: Sobota, 28 maja 2022
Imieniny obchodzą: Augustyn, German, Jaromir, Priam, Wiktor, Wiktoriusz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: środa, 14, kwietnia 2010 12:00
Szlaki Papieskie u Metropolity Krakowskiego.

W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, 20. marca br. odbyło się kolejne, szóste już, doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich z całej Polski z Metropolitą Krakowskim Stanisławem Kardynałem Dziwiszem - Patronem Szlaków Papieskich, najbliższym Współpracownikiem i Opiekunem Jana Pawła II. Tradycyjnie rozpoczęło się na dziedzińcu kurii, gdzie licznie przybyli przedstawiciele regionów, gmin i miejscowości składali kwiaty, zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II i zaśpiewali "Barkę". Wśród około 250 osób byli górale z Klikuszowej i Raby Wyżnej, z Orawy, Tatr, z regionu nowosądeckiego, reprezentacja Kaszubów ze Słupska i okolic, mieszkańcy Bieszczad i Sudetów, Warszawy i Skarżyska Kamiennej. I bardzo ważni goście - duża grupa z tzw. "Środowiska" - osób szczególnie bliskich Janowi Pawłowi II; wśród nich Danuta Ciesielska, żona sł.B.Jerzego Ciesielskiego.

Skawinę reprezentował proboszcz parafii pw. św. Szymona i Judy Tadeusza ks. Edwarda Ćmiel, z Radziszowa zaprzyjaźnione z rodziną Ciesielskich małżeństwo Halina i Jerzy Maślankowie, Dorota Gawryła, Małgorzata i Józef Niechajowie. Nasz proboszcz ks. Stanisław Kamionka tym dniu brał udział zaplanowanej wcześniej spowiedzi wielkanocnej. Po uroczystościach na dziedzińcu pałacu, rozpoczęła się Msza św. w prywatnej kaplicy arcybiskupów której przewodniczył Kardynał Dziwisz w koncelebrze z ks. prał. Stefanem Misińcem opiekunem duchowym Fundacji Szlaki Papieskie i proboszczem parafii Najśw.Salwatora w Krakowie, ks. Szymonem Fedorowiczem profesorem Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i członkiem Środowiska, ks. Danielem Łuką dyrektorem Edycji Świętego Pawła z Częstochowy, oraz kilkunastu zaproszonych Księży. Homilię Kardynał zakończył słowami: Idźmy śladami Jana Pawła II do celu, którym jest Jezus Chrystus. Odnajdźmy na Szlakach Papieskich samych siebie. Następnie wszyscy przeszli do apartamentów Kurii, gdzie przy słynnym "Oknie Papieskim" odbyła się druga część spotkania. W sprawozdaniu z działalności w 2009 roku, w różnych rejonach Polski, Urszula Własiuk - Prezes Fundacji Szlaki Papieskie powiedziała między innymi: Wędrówka Papieskimi Szlakami, połączona ze zgłębianiem przesłania Ojca Świętego zawartego w jego nauczaniu - nie kończy się na nas. Idea ta narodziła się, aby żyć w przyszłości, w następnych pokoleniach. Taka jest nasza nadzieja i taki jest cel, któremu służymy od blisko dziesięciu lat. Tworzenie Szlaków Papieskich to dzieło wielu ludzi różnych zawodów, stanów, osób w różnym wieku. Dzieło realizowane bezinteresownie i najczęściej z wielkim oddaniem. Trwałość Szlaków Papieskich nie polega wyłącznie na pobudzaniu pamięci poprzez kamienie, tablice i znaki na drzewach, co już jest efektem działania, ale także przez przekaz najtrwalszy jakim jest ludzka myśl. Wspomnę tu publikację 12-tomowego przewodnika po Szlakach "Jestem synem tej ziemi", wydawanego sukcesywnie staraniem Edycji Świętego Pawła z Częstochowy. W styczniu 2010 ukazały się "Tatry", obecnie w druku jest t. II - "Podhale" oraz t. III - "Orawa-Spisz-Pieniny". Pragnę podkreślić, że cykl ten, który ma ułatwić wędrówkę Szlakami Jana Pawła II po polskiej ziemi, realizowany jest przy bezinteresownej pomocy osób, które wspierają dzieło Szlaków Papieskich, przekazując swoje świadectwa w formie zdjęć, wspomnień, poezji. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób otaczają dzieło Szlaków Papieskich swoją życzliwością i zaangażowaniem pragnę w obecności Waszej Eminencji wyrazić szczególną wdzięczność. Dziękując za spotkanie, dodała, że "spotkanie dodaje sił osobom oddanym sprawie Szlaków zarówno w pracy nad ich utrwalaniem jak też w życiu codziennym". Część artystyczną wypełniła recytacja Tadeusza Malaka, znakomitego aktora krakowskich teatrów, który na tę okazję wybrał część "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II. Wymownym akcentem, było uroczyste poświęcenie przez Kardynała Dziwisza trzech okazałych krzyży - Papieskich Pastorałów, przeznaczonych na oznaczenie Szlaku Papieskiego "Nie lękajcie się_", poprowadzonego z krakowskiego Salwatora, przez tereny gmin: Liszki (Rączna), Czernichów, Brzeźnica, i - Pasmem Draboża do Kalwarii Zebrzydowskiej. Krzyże te, towarzyszące całemu spotkaniu, przynieśli wójtowie: Wacław Kula z gminy Liszki, Szymon Łytek z gminy Czernichów, i Bogusław Antos z gminy Brzeźnica. Kardynał, przed modlitwą poświęcenia krzyży, nawiązał w kilku słowach do Krzyża na Giewoncie, który przywoływał często Ojciec Święty, a on sam umieścił Giewont w swym biskupim herbie w myśl sugestii Jana Pawła II. Szlak o którym mowa proponuje jako drogę powrotną do Krakowa "Szlak Złotej Róży" prowadzący przez Radziszów i Skawinę do Łagiewnik, który w ubiegłym roku poświęcił w Skawinie Kardynał Dziwisz. Należy wyrazić żal, że wówczas przy okazji ustalania trasy naszej części Szlaku Papieskiego nie doszło do podobnego porozumienia z gminami sąsiednimi, ale nie należy tracić nadziei, że wszystko przed nami. Spotkanie zakończył zespół dziecięcy "Jantar" ze szkoły podstawowej w Motarzynie, który zaprezentował Księdzu Kardynałowi "Abecadło kaszubskie" Ostatnim miejscem spotkania była Sala Włoska w krużgankach kościoła Ojców Franciszkanów - miejsce na spokojniejszą wymianę myśli pomiędzy ludźmi, których zbliżył Ojciec Święty. Przed laty jednoczył "rodzinkę" akademicką, a teraz, jak to zauważył dzisiaj przy Jego Oknie kard. Stanisław Dziwisz - tworzy rodzinę Szlaków Papieskich. W rozmowie z Urszulą Własiuk wyraziłam żal, że tak nieliczna grupka stawiła się, aby reprezentować Gminę Skawina. Pani Prezes była tym faktem również zaskoczona. Z założenia Szlaki Papieskie mają łączyć, więc podzieliłyśmy się nadzieją, że w przyszłym roku uda się lepiej sprawę naszej obecności na spotkaniu zorganizować. Osobiście mam też nadzieję, że mieszkańcy miejscowości na "naszym" odcinku Szlaku Papieskiego postarają się również o instalację Papieskich Pastorałów na trasie Szlaku, którym wędrował Ojciec Święty - Sługa Boży Jan Paweł II w swej ostatniej pielgrzymce do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wyróżnił nas w tej wędrówce, zatrzymując się przed kościołem w Radziszowie, błogosławił, my również byliśmy ujęci w Jego prośbie o modlitwę "za życia i po śmierci". Jesteśmy zobowiązani do podtrzymywania pamięci o naszym najznakomitszym Rodaku. Jesteśmy w Rodzinie Szlaków Papieskich - to wielkie wyróżnienie, bo nie wszyscy w Polsce mogą na taką nobilitację liczyć. I w tym miejscu przychodzi smutna refleksja, że nie umiemy tego docenić, godnie uszanować i dzielić radość, tak jak to było na Franciszkańskiej 3, w pierwszą wiosenną sobotę 20 marca 2010 roku.

Autor tekstu: Halina Wasyl
Autorzy zdjęć: Tadeusz Własiuk,
Tadeusz Warczak,
Józef Niechaj,
Halina Wasyl

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie