Dzisiaj jest: Czwartek, 4 czerwca 2020
Imieniny obchodzą: Dacjan, Franciszek, Gościmił, Karol, Karp
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: wtorek, 10, marca 2009 13:00
Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie.
Dnia 28 lutego odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze OSP w Radziszowie. W spotkaniu oprócz członków straży pożarnej uczestniczyli zaproszeni goście m. in.: Prezes Gminny OSP-zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina-Stanisław Żak, st. kpt. mgr Jerzy Bakalarz - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie, sołtys wsi-Antoni Owca, Pan Jan Lizak z Jurczyc oraz radni z Radziszowa. Zebranie otworzył Prezes OSP Radziszów druh Zbigniew Birówka witając wszystkich uczestników, następnie został ustalony porządek spotkania oraz wybrano protokolanta (Agata Łachman), przewodniczącego zebrania (Leszek Zięba) oraz komisję wniosków i uchwał. Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2008 przedstawił druh Leszek Zięba. Na dzień 31 grudnia 2008 OSP liczyła 32 członków zwyczajnych (w ciągu roku ubył-1, nikt nie przybył), 3 członków honorowych oraz 10 wspierający (w 2008 roku przybył-1). Odbyło się 12 posiedzeń zarządu, oraz 6 innych spotkań. Druhowie interweniowali 32 razy (21 pożarów, 10 innych zdarzeń, 1 fałszywy alarm).
W ramach działalności statutowej była prowadzona w roku 2008 działalność edukacyjna pośród mieszkańców, strażacy wywieszali plakaty przeciwpożarowe, wygłaszali pogadanki, zorganizowali obchody dnia strażaka. Na bieżąco kontynuowany był remont domu strażaka: wyremontowano między innymi salę na pierwszym piętrze, wymieniono instalację elektryczną, naprawiono bramę wjazdową. Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Jerzy Blak, sprawozdanie komisji rewizyjnej druh Grzegorz Łachman. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez członków OSP jednogłośnie. Następnie Prezes OSP Zbigniew Birówka przedstawił zebranym plan działania oraz finansowy na rok 2009. Głównym celem jest kontynuacja remontu budynku "Domu strażaka", zakup samochodu gaśniczego (średniego). Kontynuowane będzie szkolenie druhów, organizacja zawodów przeciwpożarowych, planach jest również przyjęcie nowych członków OSP. Strażacy planują bliską współpracę z organizacjami oraz instytucjami działającymi w Radziszowie. Po przedstawieniu planów rozpoczęła się dyskusja w której wzięli udział strażacy oraz zaproszeni goście.
Józef Niechaj

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie